ໂປຣໂມຊັນ

ໂປໂມຊັນ ເດືອນກັນຍາ

ໂປຣໂມຊັນ ເດືອນກັນຍາມາແລ້ວ
ສຳລັບດເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 120 ຊັງຕິແມັດ ເຂົ້າຟີຣ ຕະຫຼອດທັ້ງເດືອນກັນຍາ
ກົດຕິດຕາມເພສເຮົາ ເພື່ອຮູ້ຂ່າວສານ ແລະ ໂປຣໂມຊັນດີໆຂອງແຕ່ລະຄັ້ງ
ສບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ເບີ 030 2819014

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ